Nordisk konferenstolk

Auktoriserad rättstolk i finska, jur.kand.

· finska/svenska, från danska, norska, tyska
· simultantolkning, konsekutivtolkning
· konferenser, delegationer
· affärsförhandlingar
· fackliga organisationer
· koncernfackliga möten
· rättsväsendet, förvaltning
· skiljedomsförhandlingar
· bank, finans och försäkring
· miljöfrågor mm.