Översättningar

· finska/svenska, från danska, norska, tyska.