Konferenstolk
Auktoriserad tolk/rättstolk i finska, jur.kand.
Översättare

Auktoriserad Stockholmsguide
  • finska/svenska, från danska, norska, tyska